22. Jan 2018

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
cam@danskeadvokater.dk

 

 

 

Statut for H.G. CARLSENS PRIS

 

Bestyrelsen for Ansættelsesadvokater har i november 2008 indstiftet H.G. Carlsens pris.

Advokat H.G. Carlsen var en pioner i udviklingen af den ansættelsesretlige disciplin. Udover en omfat-tende aktivitet som procedør og rådgiver udgav han i 1963 1. udgaven af Dansk Funktionærret. Bogen blev til, medens H.G. Carlsen arbejdede som advokat. 6. udgave af værket udkom før H.G. Carlsen døde i september måned 2001. Værket var i mange år den ledende funktionærretlige fremstilling og fremstår stadig på trods af adskillige tilkomne værker som en nødvendig del af den ansættelsesretlige litteratur.

Ved indstiftelsen af H.G. Carlsen prisen ønsker Ansættelsesadvokater at skabe opmærksomhed omkring udviklingen af den ansættelses- og arbejdsretlige disciplin.

Ansættelsesadvokater vil foretage en årlig tildeling af H.G. Carlsen prisen i forbindelse med foreningens generalforsamling som påskønnelse af en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område.

Modtageren af H.G. Carlsen prisen inviteres til at holde en forelæsning for foreningens medlemmer i forbindelse med den årlige generalforsamling og modtager i tilknytning hertil en pris, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen for Ansættelsesadvokater udpeger en priskomite på 3 medlemmer, der udpeger årets mod-tager af H.G. Carlsen prisen. Bestyrelsen opfordrer medlemmer af Ansættelsesadvokater til at fremsende begrundede forslag til modtagere af prisen, men komiteen er ikke bundet heraf. Komiteen fastsætter selv sin forretningsorden.


København, 13. april 2010

Jacob Goldschmidt, formand

 

Skema til brug for indstilling til H.G. Carlsen Prisen


Se vinder 2017

 

Se vinder 2016

 

Se vinder 2015

 

Se vinder 2014

 

Se vinder 2013

 

Se vinder 2012

 

Se vinder 2011

 

Se vinder 2010

 

 

 

 

 

Halvdagsseminar om Ferieloven

Halvdagsseminar om Ferieloven onsdag den 7. februar 2018 (om eftermiddagen) på Radisson BLU Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70 2300 København...
Læs mere
Seminar og generalforsamling 2018

Seminar og generalforsamling fra torsdag den 8. november til lørdag den 10. november 2018 – på Hindsgavl Slot i Middelfart.   Sæt kryds i kalenderen...
Læs mere